СКАРБИ НАЦІЇ
Патріотичний освітній проект
Наукової бібліотеки
Київського національного університету культури і мистецтв
ІСТОРІЯ
БЕЗ ТРАДИЦІЇ НЕМАЄ КУЛЬТУРИ,
БЕЗ КУЛЬТУРИ НЕМАЄ НАЦІЇ


В'ячеслав Липинський
В умовах сучасного світу, де все взаємопов'язано, очевидною є здатність культури змінювати суспільство.
Різні прояви культури, а саме: історичні пам'ятники, музеї, традиції, сучасні види мистецтва, збагачують наше повсякденне життя різними способами.

Конвенції ЮНЕСКО в сфері культури забезпечують єдину для всього світу основу для міжнародного співробітництва та складають комплексну систему управління культурою.

Ці міжнародні угоди покликані захистити і зберегти всесвітню культурну і природну спадщини, в тому числі стародавні археологічні об'єкти, нематеріальну і підводну спадщину, музейні колекції, усні традиції.
Крім того, вони ставлять за мету заохочення творчості, інновацій та формування динамічних сфер культури.
Для забезпечення наочності культурної спадщини
ЮНЕСКО

формує, оновлює та публікує чотири Списки
Список всесвітьної спадщини
Основну увагу приділяє охороні всесвітньої культурної і природної спадщини, що має універсальну цінність.
Список всесвітньої спадщини, що знаходиться під загрозою
Містить перелік цінностей, що включені до списку всесвітньої спадщини, для порятунку яких потрібні значні роботи і була запрошена допомога.
Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства
Охороняє усні традиції, виконавські мистецтва, музику, спів, танці, звичаї, обряди, свята, які формують самобутність та унікальність нації.
Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони
Формується з метою прийняття заходів термінової охорони нематеріальних культурних елементів, що перебувають на межі зникнення. Встановлює пріоритетність прийняття заходів щодо збереження нематеріальної спадщини.
Світова спадщина ЮНЕСКО
видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства

У Списку світової спадщини ЮНЕСКО
знаходиться 1052 об'єкта із 161 країни світу
(станом на 2017 рік)
Держави - лідери за кількістю внесених об'єктів
51

ІТАЛІЯ
47

КИТАЙ
44

ІСПАНІЯ
39

ФРАНЦІЯ, НІМЕЧЧИНА
Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 12 жовтня 1988 року, а перший український об'єкт увійшов до переліку Світової спадщини 1990 року.
Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні
Станом на 2016 рік налічує 7 найменувань,
що становить 0,68% від загальної кількості об'єктів Світової спадщини у світі.
Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні
Репрезентативний список
нематеріальної культурної спадщини людства


включає 429 елементів, поданих від 101 країни світу (станом на 2016 рік)
Лідером із внесення своїх елементів є
Китай - 39 традицій та звичаїв
21

ЯПОНІЯ
16

ІСПАНІЯ
15

ФРАНЦІЯ
12

ІНДІЯ
5 грудня 2013 року до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини включено Петриківський розпис - українське декоративно- орнаментальне малярство XIX-XXI ст.

30 листопада 2016 року до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони включені Козацькі пісні Дніпропетровщини.
Україна приєдналася до «Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО» у 2008 році.
У 2016 році відбулася перша в історії міжнародна конференція, присвячена взаємозв'язкам музеїв і об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

"Нам потрібно зробити спадщину більш актуальною для місцевих громад. Якщо люди будуть вважати спадщину своєю власністю, якщо вони будуть цінувати її і відчувати зв'язок з нею,то вони будуть працювати заради її захисту, а музеї і спадщина стануть більш стійкими до зовнішніх впливів".

Моллі Феннон,
директор з міжнародних відносин Смітсонівського інституту (США)
Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», головним завданням Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних потреб користувачів.

Являючись активним учасником навчально-виховного й наукового процесу Бібліотека здійснює інформаційну підтримку та супровід науково-дослідної діяльності у межах комплексних програм наукових досліджень Київського національного університету культури і мистецтв «Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України, «Інноваційні освітні технології в контексті «Болонського процесу» та за напрямами наукових досліджень кафедр, зокрема: «Популяризація історико-культурної спадщини України».
Як науково-інформаційний центр університету бібліотека реалізує патріотичний освітній проект «Скарби нації» з наукової проблеми «Збереження культурної та мистецької спадщини України». Розпочато проект у квітні 2014 року.
Кожен регіон України має автентичні особливості та культурні традиції. Дослідження нематеріальної культурної спадщини України є актуальним в сучасних умовах і вимагає уваги науковців, майстрів народного мистецтва, бібліотек як інформаційних центрів.

У даний час над даною проблематикою працюють науковці Українського центру культурних досліджень, Міністерства культури України, Центру пам'яткознавства НАНУ та УТОПІК, Центру Української культури та мистецтва.
Аналіз публікацій та вивчення досвіду роботи бібліотек вищих навчальних закладів України показує, що дану тему Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв розвиває першою.
Мета проекту "Скарби нації"
Дослідження і популяризація нематеріальної культурної спадщини України, що є унікальними культурними та мистецькими маркерами української держави.

У процесі реалізації проекту передбачено формування на веб-сайті бібліотеки електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу «Нематеріальна культурна спадщина України».
Передумови,
що ініціювали розробку проекту
– актуальність дослідження нематеріальної культурної спадщини України;
– можливість реалізації проекту в освітньо-комунікаційному просторі університету, одному з найбільших центрів підготовки фахівців культури і мистецтва в Україні;
– потенційна широка цільова аудиторія, а саме викладачі та студенти кафедр, що у своїй професійній діяльності потребують знань з цієї тематики (кафедри історії України і музеєзнавства, культурології, міжнародного туризму, народно-художньої творчості і фольклору);
– розуміння місії бібліотеки як провідного елементу у системі опанування, збереження, трансляції та розвитку українських традицій і культурних цінностей;
– прагнення допомогти користувачам у виборі пріоритетності їхніх ціннісних культурних та життєвих орієнтацій.
Завдання
1
Популяризація елементів НКСУ шляхом проведення зустрічей з майстрами, виставок-презентацій, видання інформаційних матеріалів;
2
Виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні української культурної спадщини;
3
Підвищення культурної самоосвіти студентства.
Напрямки
-1-
Інформаційний
Видання науково-популярних видань та інформаційних матеріалів;
-2-
Бібліографічний
Формування електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу;
-3-
Творчий
Проведення майстер-класів, виставок, презентацій.
РЕЗУЛЬТАТИ
Книги
Розвиваючи інформаційний напрям проекту співробітники бібліотеки працюють над підготовкою довідкових та науково-популярних видань для студентів.
Науково-популярні видання
Рецензії
на науково-популярне видання
«Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні»
1
Градун Е. Ю., завідувач відділом історичних ареалів населених місць та заповідників науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень
Автори аналізують історію співпраці з ЮНЕСКО і України, хронологічно представляють пам'ятки загальнолюдського значення. Також використовують актуальну інформацію щодо внесення першого українського елементу у список нематеріальної культурної спадщини, а головне, що представлена інформація, в першу чергу, спрямована на студентську аудиторію і є надзвичайно вагомою з огляду необхідності популяризації спадщини і виховання молоді в дусі поваги до національної культури. Привертає увагу спроба авторів, на підставі опрацьованих джерел, сформулювати ґрунтовний список бібліографії щодо заявленої теми. Обсяг джерельної бази дозволив упорядникам навести цікаві дані про історію пам'яток не тільки культури, а й природи які представлені в списку всесвітньої спадщини від України. До переваг варто віднести і те, що автори вивчали не тільки сучасні дослідження із зазначеної теми, а й графічні матеріали.
2
Пахлова С. Є., член Експертної Ради з питань нематеріальної культурної спадщини Міністерства культури України
Приєднання України до Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини є позитивним кроком на шляху до переосмислення важливості своєї різноманітної нематеріальної культурної спадщини.
Проте не менш важливим питанням, на мою думку, є підвищення обізнаності населення про роль і значення цієї спадщини та знайомство читача з яскравою палітрою нематеріальної культури.
У цьому плані дуже важливим кроком є передане на рецензію науково-популярне видання, яке не лише презентує розмаїття культурної спадщини нашої країни, а й демонструє практичні механізми міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної).
Упевнена, що ця Пам'ятка приверне належну увагу науковців, працівників галузі, студентства, широкого кола культурологів й громадськостіУкраїни.
3
Титова О. М., директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПІК
Важливому питанню просвітництва і популяризації національної культурної спадщини включеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, діяльності цієї міжнародної організації, розвитку співпраці України з ЮНЕСКО, присвячене науково-популярне видання «Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні».
Цей започаткований проект потрібно розвивати, продовжувати і, в нових формах, втілювати в життя. ЮНЕСКО неодноразово відзначало необхідність здійснення активної популяризації національної спадщини, особливо серед молоді.
Особливо варто відзначити, що ініціаторами цього проекту стали фахівці бібліотечної справи. Тільки об'єднані зусилля працівників галузі культури, спрямовані на виховання молоді, підвищення її свідомості, стануть запорукою ефективної охорони пам'яток України майбутніми фахівцями, сприятимуть усвідомленню значення спадщини в житті суспільства громадянами нашої держави. Розповсюдження знань про історію і культуру нашого народу, допоможе побудувати сучасну державу у відповідності до високих європейських стандартів.
Електронні ресурси (презентації, буктрейлер)
Враховуючи наявність швидкісного інтернету, потужних мобільних гаджетів, нових веб-технології – актуальним стає формат подачі інформації, який був би зручним для сучасних читачів.
Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс
"Нематеріальна культурна спадщина України"
Україна приєдналася до «Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО», що передбачає підвищення рівня знань, а також міжнародне співробітництво задля забезпечення поваги до цього надбання у 2008 році.
Ст. 2 Конвенції пояснює, що нематеріальна культурна спадщина – це звичаї, форми представлення і вираження, знання і навички, – а також пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти і культурні простори, – визнані співтовариствами в якості частини їх культурної спадщини.
Це культурно-духовні особливості, які вирізняють один етнос від іншого, формуючи його національну ідею.
Відповідно до завдань Конвенції, кожна держава «повинна бути зацікавлена не тільки у збереженні елементів (елемент – прояв нематеріальної культури), що формують її самобутність, а й у збереженні, передачі, обміні, підвищенні обізнаності та поширенні інформації про них серед світового співтовариства.
До переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України включено
6 елементів:


1). Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство XIX-XXI ст.;

2) Косівська мальована кераміка як традиційне ремесло Карпатського регіону XVI-XXI ст.;

3). Опішнянська кераміка – техніка виготовлення розпису;

4) Козацькі пісні Дніпропетровщини – презентують унікальність та історичну значущість козацьких пісень Дніпропетровщини.

5) Кролевецькі ткані рушники – використання традиційної техніки перебору з ремізно-човниковим ткацтвом, поєднання червоно-білих кольорів, орнаментика;

6) «Культура хліба (Хлібна культура і традиції)».

Наприкінці 2015 р. анонсувалися наміри доповнити його трьома елементами:
  • «Решетилівські вишивки й килимарство – скарби Полтавщини»;

  • «Традиційний кримськотатарський орнамент: роль орнаменту в культурних традиціях народу»;

  • «Караїмська кухня: синтетичне мистецтво довжиною в століття».
Структура електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу
відповідає національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини
Складається із шести частин

Вкладки мають ідентичну організаційну будову і складаються
із п'яти розділів:

1. Довідкова інформація про історію, особливості та унікальність елементу.

2. Сучасні носії елементу (містить короткі довідки про сучасних майстрів).

3. Книги та каталоги, альбоми робіт майстрів.

4. Статті у наукових і періодичних виданнях.

5. Вебліографія.
Станом на березень 2017 р. завершене наповнення трьох структурних частин ресурсу
Вкладка "Петриківський розпис" (є українська та англійська версія) містить біографічні довідки про творчість 21 сучасного майстра. Текстова частина ілюструється фотоматеріалами.
Для зручності пошуку, інформація у вкладці систематизована за підрозділами: «Народний художник України» (2 художника), «Заслужений майстер народної творчості України» (10 осіб), «Член Національної спілки художників України, Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України» (6 осіб), «Майстер петриківського розпису» (4 особи).
Подано бібліографічні описи 324 джерел інформації, що розповідають про художнє мистецтво Петриківки.
Виявлено одне дисертаційне дослідження з даної проблематики; 26 наукових, навчальних, методичних видань; 32 альбоми/каталоги робіт майстрів. Серед 265 статей про петриківський розпис виділено 76 публікацій загального характеру, 166 – матеріали, що висвітлюють творчість окремої персоналії (всього систематизована бібліографія про 36 художників) та 23 статті вебліографії.
Вкладка "Косівська мальована кераміка" містить бібліографічні описи 205 джерел інформації, серед яких: 9 дисертаційних досліджень, 34 книжкові видання, 13 альбомів/каталогів робіт. Серед 149 статей виділено 61 публікацію загального характеру, 83 матеріали про персоналії та 21 - вебліографію.
Вкладка "Кролевецькі ткані рушники" містить бібліографічні описи 150 джерел інформації, серед яких: 17 книжкових видань, 3 альбоми та 130 статей.
Новизна ресурсу
У співпраці із професором Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв М. М. Гринюк зібрано, систематизовано та вперше введено до наукового обігу біографічну та бібліографічну інформацію про творчість 38 сучасних косівських гончарів.
У рамках проекту «Скарби нації»
на веб-сайті бібліотеки КНУКіМ
вперше в Україні були презентовані твори майстринь петриківського розпису:
Серія «Петриківські рушники»
Валентини Міленко
Серія «Вірменські Хачкари у петриківському розписі»
Марини Саркісян

Заходи
У рамках проекту «Скарби нації» проводяться різноманітні наукові, освітні, культурно-просвітницькі заходи: лекції, виставки, семінари.
Для студентів 1–2 курсів напряму підготовки «Туризм» у рамках проекту проведено:
бінарна лекція на тему «Народні промисли в Україні та унікальні осередки їх поширення і популяризації»; відвідання виставки «Символи косівської кераміки» у Національному історико-культурному заповіднику «Києво-Печерська лавра»; зустріч із автентичним носієм етнічної української культури Михайлом Сусаком, народним майстром-гончарем із Косова.
Проект «Скарби нації» має важливе значення для підвищення рівня фахової підготовки студентів спеціальності «Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури», сприяє вихованню патріотизму, підвищенні культурної самоосвіти молоді.
Науково-популярні та інформаційні видання, підготовлені співробітниками бібліотеки для проекту, активно затребувані студентами у процесі підготовки до занять з навчальних дисциплін «Охорона і використання пам'яток історії та культури», «Пам'яткознавство», «Законодавство у сфері музейної та пам'яткоохоронної діяльності».

Юлія Ключко
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства
Майстер-класи
Активними учасниками майстер-класів, що організовуються у рамках проекту, є студенти Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ. Так, більше 55 студентів об'єднав майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки, який провела Валентина Мірошник, художниця із селища Драбів на Черкащині.
За сприяння кафедри міжнародного туризму для студентства вишу проведені:
національно-туристично-мистецька зустріч із петриківською художницею Т. Гарькавою – заслуженим майстром народної творчості України, доцентом кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
майстер-клас із петриківського розпису від члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, члена Спілки дизайнерів України Марини Саркісян;
майстер-клас із писанкарства, який провела мистецтвознавець, старший викладач Факультету архітектури та містобудування Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
О. Янощак-Пшибила.
Проект допоміг розширити діапазон практичної складової ознайомлення з етнотуристичними ресурсами України та став складовим освітнім компонентом до викладання авторської навчальної дисципліни «Український етнічний туризм».

Алла Гаврилюк
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму, розробник курсу​
Malowane Zalipie
20 квітня 2017 року у читальній залі бібліотеки КНУКіМ
відкрилася виставка
польського малярства «Кольорове Заліп'є», присвячена традиції розписаних сіл на Дембровському Повісленні у південній Польщі
Виступили науковці з Етнографічного музею у Тарнові
Генеральний директор музею Анджей Шпунері,
наукові співробітники Уршула Ґєронь та Данута Сетері
Сьогоднішня зустріч є символічною, адже демонструє наше спільне європейське коріння, яке ми бачимо через мистецтво. Вона носить глибокий пізнавальний, естетичний та патріотичний характер. Дякуємо гостям з Польщі, що долучилися до виховного процесу і популяризації етнічної самобутності українського та польського народів.
Алла Гаврилюк
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму
Заліп'є – село у південній Польщі, знаходиться у Дембровському Повісленні, у межиріччі річок Вісла та Дунаєць
Мальоване Заліп'є - візитна картка традиції розписаних хат, що вже більше 100 років побутує у кільканадцяти селах регіону Малопольщі.
Одна з легенд походження традиції розповідає, що у давнину печі у хатах топили по-чорному. Оскільки не було пічної труби, весь дим і сажа залишалися у домі. Сажа накопичувалася на стінах та стелі, і щоб облагородити вигляд, жінки малювали на сажі квіти білим вапном.

Розписні орнаменти колись виконувались лише всередині хати – навколо печі, переходячи на стіни, стелю, місця навколо ікон, вікон, дверей. З часом, первісні прості розписи перетворилися у багатші, більше складні рослинні мотиви та з'явилися на дахах, мостах, заборах, господарських будівлях, собачих будках, колодязях, пасіках, окремих деревах та ін.
Щороку, 26 травня у Польщі святкується одне із найбільших свят Римо-католицької церкви — святого Тіла Господнього. У цей день, починаючи від 1948 року, у Заліп'ї проходить фестиваль «Мальована хата», під час якого місцеві художниці змагаються у створенні нових квіткових композицій. Метою конкурсу є підтримка та документування традиції розмальованих хат Дембровського Повіслення. Зазвичай у конкурсі приймає участь приблизно 100 малярок із Заліп'я та околиць, з яких третина – це молодь та діти.

Сьогодні місцеві малярки малюють не лише на стінах, але й на папері, картоні, дерево-волоконних плитах. Оздоблюють кераміку, скло, полотно, дерев'яні вироби – виконуючи декоративні або сувенірні вироби.

Фото запозичені із сторінки Malowane Zalipie у ФБ
Автор презентації - Уршула Ґєронь, науковий співробітник Етнографічного музею у Тарнові.
Виставка демонструвалася також під час Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і Світ», що проходила 19-20 квітня у КНУКіМ
Інфографіка
4
Книги опубліковано

Майстер-класи проведено
679
Джерел інформації містить електронний інформаційно-бібліографічний ресурс
8495
Переглядів сторінки проекту на веб-сайті бібліотеки
3
Виставки організовано
АВТЕНТИКА
Розвиваючись упродовж трьох років, проект вийшов за межі університету та продовжився у новому форматі.
Культурологічна студія
АВТЕНТИКА
має на меті популяризацію українських народних ремесел, прикладного-декоративного мистецтва та творчості сучасних майстрів.
ОРГАНІЗАТОРИ
Київський міський будинок вчителя,

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв,

Кафедра міжнародного туризму ФГРТБ КНУКіМ.
Заплановано проведення заходів, присвячених:
петриківському розпису, книжковій і станковій графіці, традиціям виготовлення косівської мальованої кераміки та ляльки-мотанки.
У 2017 році
свою творчість презентують
3 лютого 2017

Марина Саркісян
Художник, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Спілки дизайнерів України. Викладач образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в «Академії мистецтва краси»
(м. Київ).
Читати
12 квітня 2017

Марія Гринюк
Художник, член Національної спілки художників України.
Кандидат мистецтвознавства, доцент.
Читати
15 червня 2017

Валентина Мірошник
Художник, викладач образотворчого мистецтва Драбівської дитячої школи мистецтв.
Читати
8 жовтня 2017

Тамара Вакуленко
Художник, Заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Лауреат премії ім. Данила Щербаківського.
Читати
8 жовтня 2017

Олеся Вакуленко
Художник, дизайнер, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Переможець Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою «Нові імена України» (2003).
Читати
КОНТАКТИ:
http://lib.knukim.edu.ua
Наукова бібліотека Київського національного університету культури та мистецтв
вул. Євгена Коновальця, 36
м. Київ, 01601
Made on
Tilda